III Religiologiczne Sympozjum Naukowe „KSIĘGI ŚWIĘTE W RELIGIACH ŚWIATA”


MINIONA -

Warszawa

Nieniejsze Sympozjum jest trzecią z kolei odsłoną rozważań na tematy religioznawcze. W tym roku uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z najważniejszymi Księgami zarówno wielkich systemów religijnych jak i mniejszych, których obecność zaznaczyła się w historii. Tegoroczne Sympozjum będzie składało się z następujących części i tematów:

Część I„Religie monoteistyczne”

 • Księgi mistyczne judaizmu
 • Geneza Tory
 • Przykazania Tory dotyczące jedzenia 
 • Pismo  Święte w przekładzie Nowego Świata 
 • Jak znaleźć odpowiednie słowo? Problemy tłumaczenia Biblii na języki afrykańskie 
 • Tłumaczenia Koranu
 • Historia Zbawienia w  świetle Koranu

Część II: „Religie starożytne”

 • Awesta - święta księga czcicieli ognia
 • Neostrukturalna interpretacja mitu o żonie Lota
 • Święta księga wyznawców RUNWiary - Maga Wiry
 • Księga Umarłych

Cześć III: „Religie Dalekiego Wschodu”

 • Dao De Jing - taoistyczna Księga Drogi i Cnoty
 • Święte pisma shinto
 • Wielkie eposy hinduizmu
 • Wedy
 • Kamasutra


Rozpoczęcie Sympozjum godz.: 10:00 Przewidywane zakończenie godz.: 15:00

Miejsce Sympozjum: Warszawa, ul. Dewajtis 5. Kampus UKSW, aula muzyczna, poziom -2

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kolo.religiologia@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!!!


Źródło:  http://www.teologia.uksw.edu.pl/sites/default/files/PLAKAT%20KSIE%CC%A8GI.pdf

Aktualizacja:  2013-01-06 00:00:00