Zwierzęta w życiu człowieka. Rola, korzyści, interakcje


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja adresowana jest do:

- środowisk naukowych, reprezentujących różne dziedziny
- nauczycieli – wychowawców, pedagogów oraz nauczycieli akademickich,
- opiekunów i terapeutów
- osób zainteresowanych badaniem roli, jaką w życiu człowieka pełnią zwierzęta.

CELE KONFERENCJI:
Celem konferencji jest przedstawienie różnych kontekstów funkcjonowania zwierząt w życiu człowieka. Służyć ma refleksji, wymianie poglądów i doświadczeń oraz prezentacji pedagogicznego aspektu współistnienia człowieka i zwierząt w różnych obszarach społecznego funkcjonowania.

 


Źródło:  http://www.wshe.sieradz.pl/index.php?page=zwierzeta-w-zyciu-czlowieka-rola-korzysci-interakcje

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00