Współczesne zagrożenia – formy i skutki


MINIONA -

Stalowa Wola

W dobie rozwoju nauki, techniki, ale też wielu innych dyscyplin i obszarów życia wciąż rodzi się pytanie: czy ów rozwój sprzyja człowiekowi czy jest dla niego rozwojem. Można w tym miejscu dokonać klasyfikacji zagrożeń w zależności, jakiego dotkniemy obszaru. Istotnym jest, aby być świadomym zagrożeń, szczególnie tych, które wprost dotykając człowieka i jego egzystencji, jego bytowania teraźniejszego i życia nadprzyrodzonego. Planowana i przygotowywana konferencja posłuży refleksji nad owymi zagrożeniami, ich formami i skutkami. Ufać należy, iż będzie to kolejny przyczynek do dyskusji, jaka toczy się na ten temat w wielu środowiskach. Uczestnikami konferencji mogą być przedstawiciele różnych profesji i dziedzin nauki. Ważnym jest aby wystąpienia oscylowały wokół zarysowanego tematu.

Na zgłoszenia czekamy do 22.02.2013 r. zgłoszenia według procedury ze strony www.pedkat.pl


Źródło:  http://pedkat.pl/index.php/konferencje/planowane/terminy

Aktualizacja:  2013-01-20 00:00:00