XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Wydarzenie odbywające się od 49 lat, cyklicznie co 3 lata, jest najważniejszą i najlepszą okazją do poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń oraz twórczych dyskusji, przydatnych i ważnych dla jakości naszej pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych i placówkach naukowo – badawczych. 

Dzięki aktywnemu działaniu Komitetu Naukowego, któremu przewodniczy prof. Dagna Bobilewicz, program Zjazdu powstał w dużej mierze przy udziale licznych członków Towarzystwa, którzy mieli możliwość bezpośredniego zgłaszania interesującej ich tematyki obrad. Mam nadzieję, że zaproszeni wykładowcy z kraju i zagranicy spełnią Państwa oczekiwania, a prezentacja prac w sesjach plakatowych, szczególnie przez młodych naukowców, będzie bodźcem do dalszej pracy badawczej. 
Swój udział w Zjeździe zapowiedziało wiele firm działających na rynku IVD, które oprócz udziału w wystawie POLMEDLAB 2013, wzbogacą program naukowy o sesje i warsztaty firmowe, poświęcone najnowszym zdobyczom nauki.


Źródło:  http://xviiizjazdptdl.pl/

Aktualizacja:  2013-08-31 00:00:00