Polska – Kazachstan: o dialogu międzykulturowym


MINIONA -

Kraków

Konferencja odbywa się w ramach projektu „Polaka z Kazachem rozmowy. Inicjatywy kulturalno-artystyczne” realizowanego przez Instytut Wschodnich Inicjatyw. Projekt ma na celu rozwój dialogu międzykulturowego pomiędzy Polską i Kazachstanem poprzez inicjowanie projektów kulturalno-artystycznych oraz aktywizację środowisk akademickich, organizacji pozarządowych i instytucji kultury.

Obecnie, działania sektora kultury uznawane są za znaczący czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Liczne obserwacje wskazują na fakt, że inicjatywy artystyczne stanowią coraz ważniejszy – obok aktywności politycznych i gospodarczych – punkt odniesienia w stosunkach międzynarodowych. Współpraca kulturalna jest niezwykle istotnym elementem partnerstw między państwami i narodami – pozwala na promowanie tradycyjnych wartości konkretnej kultury, ale także wspomaga katalizowanie nowoczesnych i kreatywnych projektów artystycznych.

W dobie rosnącego znaczenia dyplomacji kulturalnej, inicjatywy kulturalno-artystyczne podejmowane przy udziale partnerów reprezentujących odrębne doświadczenia kulturowe mogą sprzyjać wzajemnemu zrozumieniu i tolerancji, szczególnie w przypadku narodów, które w pierwszym wrażeniu zdają się być sobie bardziej obce, niż bliskie.

W roku 2012 obchodzono dwudziestolecie nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Kazachstanem. Podsumowując ten okres można stwierdzić, że najaktywniej rozwijały się pomiędzy dwoma krajami stosunki gospodarcze oraz turystyka. Niewątpliwie nadszedł również czas, aby podsumować podejmowaną współpracę kulturalną i zbadać, jakie czynniki będą sprzyjały jej dalszemu rozwojowi.

Konferencja jest współfinansowana przez Towarzystwo Doktorantów UJ

Patronat honorowy nad konferencją objęła Ambasada Republiki Kazachstanu w Polsce.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem medialnym Nowej Europy Wschodniej oraz Akademickiego Radia Radiofonia


Źródło:  http://iwi.org.pl/projekty/konferencje/polska-kazachstan/

Aktualizacja:  2013-02-01 00:00:00