VII Konferencja Młodych Naukowców – Wyzwania Nowych Mediów: Edukacja medialna 2.0


MINIONA -

Kampus Dewajtis UKSW
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

W trakcie Konferencji chcemy poruszać, badać i analizować różne aspekty związane z edukacją medialną. Interesują nas kreatywne podejścia do zagadnienia, wykorzystanie zarówno naszego medioznawczego i edukacyjnego dziedzictwa, jak i opowiedzenie o nowych formach jego aktualizacji.

Główne obszary tematyczne:

  • Metodologia badań w zakresie edukacji medialnej
  • Metodyka edukacji medialnej
  • Funkcja NGOs-ów i instytucji kultury w edukacji medialnej
  • Problem edukacji medialnej w polskiej szkole
  • Edukacja medialna w kształceniu akademickim

Przewidujemy dwa dni konferencyjne. Pierwszego dnia – środa 9 grudnia 2015 r. – będą miały miejsce równolegle sesje panelowe oraz zajęcia warsztatowe w Kampusie Dewajtis Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w godz. 9.45 – 13.

Drugiego dnia – czwartek 10 grudnia 2015 r. – przewidujemy sesję plenarną z udziałem zaproszonego prelegenta specjalnego prof. dra hab. Tomasza Gobana-Klasa, medioznawcy, b. wiceministra edukacji narodowej i b. członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, nauczyciela akademickiego i badacza mediów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tego dnia będą również miały miejsce sesje panelowe i seminarium z Profesorem, także w Kampusie Dewajtis Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w godz. 9.30 – 14.45.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konferencji i o przesłanie zgłoszenia

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy
VII Wyzwań Nowych Mediów


Źródło:  http://edukacja2.0.uksw.edu.pl/

Aktualizacja:  2015-10-15 15:39:05