Inżynieria przedsięwzięć budowlanych


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej zaprasza na konferencję naukowo – techniczną pt. "Inżynieria przedsięwzięć budowlanych", która odbędzie się w dniach 10 – 13 czerwca 2010 r. (czwartek – niedziela) w Muszynie–Złockim (hotel „Activa”). Patron: Sekcja Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.


Źródło:  http://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=187&Itemid=1

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00