I Sympozjum Morianistyczne „Dyplomacja, literatura, polityka”


MINIONA -

Częstochowa

Patronem tego spotkanie jest Tomasz Morus, święty, opiekun mężów stanu i ludzi życia publicznego, pisarz polityczny. Cel sympozjum jest dwojaki. Pierwszym obszarem zainteresowania jest spuścizna literacka Tomasza Morusa oraz jej wpływ na prace myślicieli jemu współczesnych oraz po nim następujących od XVI w. aż po dzień dzisiejszy. Drugim polem badawczym jest etyka w życiu publicznym: w dyplomacji, stosunkach międzynarodowych, polityce wewnętrznej oraz gospodarce. Praca w sekcjach będzie zorganizowana na podstawie zbieżności poszczególnych przyjętych referatów.

Spotkanie ma charakter interdyscyplinarny. Zapraszamy na nie literaturoznawców, teologów, filozofów, historyków, politologów, prawników i ekonomistów. Zaproszenie to jest skierowane również do przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, którzy w swej pracy badawczej stykają się z zagadnieniami etycznymi i pragnęliby podzielić się na międzynarodowym forum swymi refleksjami.

Komitet naukowy: dr Robert Bata, prof. dr Gerit De Vylder , ks. prof. AP dr Andrzej Kryński, ks. mgr Franc Mbida, prof. dr hab. Reinhard Rode, prof. dr hab. Piotr Stec, prof. dr Helene Suzanne (przewodnicząca), dr Mateusz Wiliński, dr Stanisław Zając (z-ca przewodniczącej).

Komitet organizacyjny: mgr Katarzyna Chwist, mgr Krzysztof Dominek, mgr Katarzyna Ładoń, dr Mateusz Wiliński (przewodniczący), dr Stanisław Zając.

 

 


Źródło:  http://new.ap.edu.pl:8080/opencms/opencms/wydzialy/interdyscyplinarny/instytut_ekonomii_administracj

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00