II konferencja kulturoznawcza


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

W 2008 roku odbyło się pierwsze z cyklu sympozjów poświęconych diagnozie kultury. Konferencja „Moda na obciach – co Polacy robią z kulturą popularną?”, która zyskała poparcie ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez jej współfinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury”, cieszyła się dużym zainteresowaniem przedstawicieli środowisk naukowych, twórców i animatorów kultury, dziennikarzy oraz działaczy samorządowych.
Tegoroczna konferencja „Codzienność kręci” nawiązuje swą tematyką do kilku badań prowadzonych w ostatnich latach przez środowiska polskich badaczy społecznych. Chcemy przede wszystkim  sprawdzić, na ile tradycyjne pojęcia i metody analityczne zdają egzamin w konfrontacji ze zmianami zachodzącymi we współczesnej kulturze. Okazuje się bowiem, że to co nazywamy „uczestnictwem w kulturze” przyjmuje dzisiaj zupełnie odmienne formy, aniżeli komentowanie i tworzenie różnorodnych baz danych.
Kultura jest dzisiaj „bliska ciału”, co oznacza, że stała się istotnym wymiarem naszego życia codziennego. Poszczególni prelegenci zdadzą sprawę z owego nowego oblicza kultury, zajmując się jej wymiarem socjologicznym, antropologicznym, psychologicznym, językoznawczym oraz artystyczno-estetycznym.
Sympozjum będzie miało charakter interdyscyplinarny i wielośrodowiskowy, pozwoli na wymianę doświadczeń, a jego wyniki będą z pewnością przydatne zarówno dla badaczy, twórców, animatorów kultury, jak i dla kreatorów polityki kulturalnej państwa. W radzie programowej konferencji zasiądą między innymi: prof. Jerzy Bralczyk, prof. Wiesław Godzic i prof. Wojciech Burszta.

 

Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 31. sierpnia 2010. Liczba gości jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. W celu rejestracji należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie http://konferencja.bibliotekaelblaska.pl


Źródło:  http://konferencja.bibliotekaelblaska.pl

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00