Pamięć historyczna a edukacyjna teraźniejszość


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Katedra Historii Wychowania Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie chcąc włączyć się w poszukiwanie powiązań pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, a jednocześnie zdając sobie sprawę z potrzeby pogłębionej refleksji na temat pamięci historycznej i jej edukacyjnych implikacji oraz roli państwa i środowisk wychowawczych w kształtowaniu świadomości własnych dziejów, organizuje w dniu 10 czerwca 2010 r. jednodniową interdyscyplinarną konferencję naukową „Pamięć historyczna a edukacyjna teraźniejszość”. 
Do udziału w konferencji zapraszamy reprezentantów różnych dyscyplin naukowych. Sądzimy, że takie interdyscyplinarne spotkanie pomoże w znalezieniu odpowiedzi na pytania dotyczące znaczenia pamięci historycznej w edukacyjnej rzeczywistości oraz roli i miejsca środowisk wychowawczych w kształtowaniu tożsamości narodowej w kontekście procesów komunitarystycznych oraz integracyjnych.


Źródło:  http://www.ignatianum.edu.pl/pamiec-historyczna-a-edukacyjna-terazniejszosc-page_506.html

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00