Polski Kongres Fuzji i Przejęć 2013


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Wśród tematów:


Anatomia transakcji M&A
- Współpraca (?) banku, kancelarii i przedsiębiorcy
- Due diligence w procesach fuzji i przejęć
- Struktura transakcji z uwzględnieniem specyfiki giełdowej
- Regulacje podatkowe jako determinanta struktury transakcji
Różne możliwości finansowania transakcji fuzji i przejęć
- Finansowanie dłużne
- Rynek PE/ VC – stan obecny a perspektywy rozwoju
- Pomoc publiczna przy procesie prywatyzacji
- Regulacje podatkowe jako determinanta wyboru finansowania
Fuzje i przejęcia z punktu widzenia regulatorów
- Warunki notyfikacji oraz procedura w procesie koncentracji
- Wpływ organów nadzoru na praktykę transakcyjną, czy potrzebne są zmiany?
- Sprzeciwy organów nadzoru
Post Merger Integration 
- Spory prawne będące konsekwencją transakcji
- Arbitraż jako narzędzie rozwiazywania sporów
- Nowe kraje kupców i sprzedawców, różnice w kulturze, które mogą wpłynąć na transakcję

*Za udział w Kongresie adwokaci oraz radcowie prawni będą mogli uzyskać punkty na poczet wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego.

Więcej informacji na www.fuzje.allerhand.pl.

Instytut Allerhanda
Pion Organizacji Wydarzeń
+48 (12) 341 46 48
fuzje@allerhand.pl


Źródło:  http://fuzje.allerhand.pl

Aktualizacja:  2012-12-06 00:00:00