II Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem konferencji jest przekonanie świata nauki polskiej do otwartego modelu komunikacji naukowej open access, który jest najnowocześniejszym i ekonomicznie uzasadnionym modelem stosowanym w wielu instytucjach Europy i świata. Ruch open access rozwija się bardzo dynamicznie i ma duże sukcesy, jeśli chodzi o konkretne rozwiązania prawne i organizacyjne.

Jeśli Polska chce oprzeć swój rozwój o najnowsze technologie, wiedzę, wymianę informacji, to szybki i otwarty obieg informacji naukowej jest podstawą procesu przemian. Bez swobodnego dostępu do nauki (około 1500 otwartych repozytoriów, ponad 22 mln. artykułów naukowych) nie byłoby takiego postępu i przyspieszenia technologicznego, z jakim mamy do czynienia w chwili obecnej. Polska nie może zaniechać starań o włączenie naszej nauki w światowy obieg, bo skarze się na zastój i wykluczenie technologiczne.

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu wspólnie z EBIB zorganizowała w 2007 roku I międzynarodową konferencję open access, skierowaną do bibliotekarzy, by wskazać im drogę nowego podejścia do gromadzenia, upubliczniania, wyszukiwania i archiwizowania materiałów naukowych.

II konferencja Open Access jest skierowana nie tylko do bibliotekarzy, ale i do wydawców oraz pracowników nauki - ma ich zachęcić do publikowania otwartego, do wymiany wiedzy, dzielenia się zdobyczami nauki, archiwizowania swoich prac w repozytoriach otwartych i zmiany podejścia do tworzenia czasopism naukowych. Chcemy podkreślić, że publikacje naukowe, które powstają za publiczne pieniądze powinny jak najszybciej, bez żadnych barier znaleźć swoje poczesne miejsce w sieci. Komisja Europejska dała już temu wyraz w VII Programie Ramowym w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR).

W trakcie konferencji toruńskiej chcemy także podjąć dyskusję z redakcjami czasopism naukowych i wydawcami akademickimi na temat nowego modelu publikowania. Przygotujemy także dla autorów informacje, które pozwolą im zrozumieć prawo i złagodzić niepewność oraz stres związany z otwartym publikowaniem.

 


Źródło:  http://www.ebib.info/content/view/2196

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00