Wojna nie ma w sobie nic z kobiety?


MINIONA -

Wydział Nauk Społecznych UŚ / CINiBA
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Sekcja Historii Integralnej Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŚ zaprasza na konferencję Wojna nie ma w sobie nic z kobiety? która odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych UŚ 13 marca. Parafrazując tytuł powieści Swietłany Aleksiejewicz, chcemy objąć dyskusją szeroko rozumianą tematykę udziału kobiet (jako żołnierzy i nie tylko) w konfliktach zbrojnych na przestrzeni wieków. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, toteż zapraszamy nie tylko studentów i studentki historii.

Zgłoszenia przyjmujemy do 26 lutego pod adresem shisknhus@gmail.com. Powinny one zawierać imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, tytuł i abstrakt referatu (do 2000 znaków) wraz z bibliografią. Decyzje o zaakceptowaniu referatów będą przekazane najpóźniej do 5 marca.


Aktualizacja:  2014-01-28 00:00:00