Rynek pracy wobec zmian demograficznych


MINIONA -

Sejm RP Sala Kolumnowa
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Instytut Obywatelski zaprasza na konferencję Rynek pracy wobec zmian demograficznych, która odbędzie się 19 marca 2014 roku o godz. 11:00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie.

Tematem konferencji będą następujące w Polsce i całej Europie przemiany demograficzne oraz ich konsekwencje dla rynku pracy. Obecnie Polska jest krajem względnie młodym demograficznie (na tle Europy), ale w najbliższych dekadach, wraz ze starzeniem się struktur wieku ludności, sytuacja ta radykalnie się zmieni i Polska będzie jednym z krajów demograficznie najstarszych. W związku z tym bardzo ważne jest przygotowanie się do nadchodzących zmian.

Głównym celem konferencji jest analiza problemu oraz przedstawienie propozycji reform służących lepszemu dostosowaniu rynku pracy do nowego porządku i złagodzeniu konsekwencji kryzysu demograficznego.

Instytut Obywatelski, pragnąc włączyć się do debaty na ten temat, przygotował publikację Zeszyty Demograficzne: Rynek pracy wobec zmian demograficznych.

W debacie wezmą udział m.in. minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, eksperci (autorzy publikacji): prof. Janina Jóźwiak (SGH), prof. Marek Góra (SGH), prof. Piotr Błędowski (SGH, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne), dr Paweł Kaczmarczyk (OBM UW), Krzysztof Cibor (FISE) oraz przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarze rynku pracy.


Źródło:  http://www.instytutobywatelski.pl/20070/wydarzenia/konferencja-rynek-pracy-wobec-zmian-demograficznych-19-marca-2014-r-godz-1100-warszawa

Aktualizacja:  2014-03-06 00:00:00