Konferencja NEOAzja III


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Głównym celem konferencji jest naukowe ujęcie procesów zachodzących we współczesnej, dynamicznie modernizującej się Azji Wschodniej i Środkowej, ukazanie różnic między tradycyjną a współczesną kulturą oraz próba odpowiedzi na pytanie: w jakim kierunku zmierzają zmiany w społeczeństwach w regionie?

- Interdyscyplinarna tematyka konferencji umożliwia wygłoszenie referatów związanych z polityką, kulturą, religią, prawem, społeczeństwem, ekonomią i innymi zagadnieniami. Istotną częścią projektu jest również wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne kierunki studiów oraz specjalności, co przyczynia się do rozwoju studenckiego ruchu naukowego. Co więcej, mamy na celu popularyzację ukazanej tematyki w polskim społeczeństwie oraz podjęcie próby przełamania stereotypów dotykających Azji Wschodniej i Środkowej - informują organizatorzy.

Nadesłane prace zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Dalekowschodniego Koła Naukowego UJ. Możliwe jest również wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 lutego. Wystąpienie nie powinno trwać dłużej niż 20 minut. Organizatorzy zapewniają niezbędny sprzęt multimedialny (laptop, rzutnik, nagłośnienie) na życzenie prelegentów.


Źródło:  http://www.dkn.orient.uj.edu.pl/neoazja-iii

Aktualizacja:  2013-03-05 00:00:00