VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

 

Konferencja jest organizowana przez pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk pod hasłem "Analityka dla społeczeństwa XXI wieku".

 

Program naukowy Konferencji obejmuje wykłady, komunikaty oraz sesje plakatowe w następujących sekcjach: Podstawowe problemy analityczne, Techniki przygotowania próbek, Chemometria i metrologia, Miniaturyzacja w analizie chemicznej, Analityka środowiskowa, Analityka farmaceutyczna i kliniczna, Analityka toksykologiczna, Analityka kryminalistyczna, Analityka przemysłowa, Analityka żywności, Analityka w ochronie zabytków, Analityka biochemiczna.

Równolegle z obradami konferencyjnymi w powyższych sekcjach odbędzie się VII Ogólnopolskie Sympozjum "Analiza Przepływowa".

W ramach Konferencji planowane są wystawy aparatury, akcesoriów, odczynników, oprogramowania i literatury.

W Konferencji - obok licznych przedstawicieli krajowych ośrodków analitycznych - wezmą udział zaproszeni goście z zagranicy.

 


Źródło:  http://www.chemia.uj.edu.pl/pkca2010/

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00