XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Do udziału w konferencji szczególnie zapraszamy młodych doktorów, asystentów i doktorantów z kierunków: Inżynieria Materiałowa, Metalurgia i Fizyka Techniczna reprezentujących specjalności: 
Metaloznawstwo i obróbka cieplna,Stale i stopy specjalne, Materiały spiekane, Przetwórstwo stopów i materiałów,Badania nowych materiałów, Fizyka nowych materiałów, Inżynieria spajania, Stopy metali nieżelaznych, Nanomateriały, Materiały funkcjonalne, Biomateriały oraz Metody komputerowe w Inżynierii Materiałowej. 
Konferencja, organizowana w formie szkoły,stwarza warunki do wymiany myśli naukowej, dyskusji,nawiązywania współpracy oraz integracji młodych pracowników nauki w/w specjalności z całej Polski.
Dla młodych pracowników nauki konferencja ta stwarza szansę prezentacji pierwszych wyników własnych badań oraz daje możliwość ich wnikliwej oceny przez kolegów oraz zaproszonych, wybitnych przedstawicieli z zakresu Inżynierii Materiałowej.

 


Źródło:  http://www.sim.agh.edu.pl/

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00