Gospodarka, społeczeństwo, państwo - dokąd zmierza świat?


MINIONA -

Katowice

 

CELE KONFERENCJI

Głównym celem konferencji jest umożliwienie studentom różnych kierunków przedstawienia poglądów, doświadczeń oraz wyników badań zarówno swoich, jak też autorytetów w reprezentowanych przez nich dziedzinach. Konferencja ma na celu integrację członków kół naukowych z różnych uczelni wyższych oraz stworzenie forum wymiany doświadczeń, przemyśleń i opinii studentów nauk społecznych z całej Polski.

TEMATYKA KONFERENCJI

Współczesny świat cechuje dynamizm. Podczas konferencji poruszane będą tematy związane ze zmianami zachodzącymi w trzech sferach: gospodarki, społeczeństwa i państwa.

Zaproszenie adresujemy do studentów ekonomii, finansów, zarządzania, prawa, socjologii, psychologii i innych nauk społecznych. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, liczymy na to, że w ramach proponowanej tematyki odnajdą Państwo swoje pole badawcze.

ZAKRES TEMATYCZNY

 

I Gospodarka

• Globalizacja, integracja i regionalizacja
• Funkcjonowanie gospodarek narodowych
• Przedsiębiorstwa, konsumenci, rynki

 

II Społeczeństwo

• Przemiany społeczne
• Kapitał społeczny
• Jednostka w nowoczesnym świecie

 

III Państwo

• Funkcjonowanie państw narodowych
• System prawny a gospodarka
• Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne

 


Źródło:  http://www.ceterisparibus.ae.katowice.pl/viewpage.php?page_id=19

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00