Konferencja naukowa


MINIONA -

Toruń

Trzecia edycja interdyscyplinarnej konferencji naukowej, na którą zapraszamy studentów i studentki, doktorantów i doktorantki oraz osoby ze stopniem doktorskim.

Proponowane zagadnienia:

• kanon piękna (rasa, klasa, wiek, płeć itd.); męski i kobiecy kanon piękna; 
• historiozofia piękna; 
• piękno a tożsamość;
• normatywność piękna;
• piękno i seksualność; piękno a seksizm;
• sakralizacja piękna; 
• medykalizacja piękna;
• upiększanie ciała; piękno a brzydota; estetyzacja piękna i brzydoty; piękno jako wartość;
• inżynieria piękna: piękno jako produkt; egzotyka i piękno; turystyka piękna; modyfikacje ciała (skaryfikacja, implanty, tatuaże itd.);
• podziały społeczne a kanony piękna;
• kontestacje piękna;
• rytuały piękna.

Na zgłoszenia czekamy do 17 kwietnia. Językami wykładowymi konferencji są polski i angielski.

Dodatkowe informacje na stronie internetowej konferencji http://www.gender.umk.pl/index.php/konferencja

Kontakt: nad.uzycia.ciala@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!


Źródło:  http://www.gender.umk.pl/index.php/konferencja

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00