Styl życia i zachowania prozdrowotne dzieci, młodzieży i dorosłych - Raport o stanie aktualnym


MINIONA -

Łódź

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zaprasza na Konferencję Naukową "Styl życia i zachowania prozdrowotne dzieci, młodzieży i dorosłych - Raport o stanie aktualnym", która odbędzie się 20 stycznia 2010r. w AHE w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52. Konferencja jest adresowana do naukowców oraz praktyków wielu dziedzin nauki i życia społecznego, szczególnie z zakresu pedagogiki, medycyny, socjologii, psychologii. W trakcie konferencji odbędą się również atrakcyjne warsztaty o tematyce zgodnej z przesłaniem naszej konferencji.
Konferencja ma charakter edukacyjny, służyć ma refleksji, dyskusji, wymianie poglądów i doświadczeń oraz wzbogaceniu kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się kwestiami szeroko pojmowanego stylu życia. W ramach konferencji zaprezentowane zostaną również wyniki interdyscyplinarnych badań nad problematyką stylu życia i zachowań prozdrowotnych współczesnego człowieka.


Źródło:  http://www.wshe.lodz.pl/?lang=pl&content_id=27

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00