Rachunkowość - sztuka pomiaru i komunikowania


MINIONA -

Warszawa

Celem spotkania jest wymiana poglądów na temat aktualnych wyzwań stawianych przez ponadnarodowe regulacje i wzorce przed teorią i praktyką współczesnej rachunkowości. 
 
Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników Katedr Rachunkowości z ośrodków akademickich w Polsce, osobistości świata nauki oraz przedstawicieli praktyki. Podstawą dyskusji będą Państwa opracowania zawarte w specjalnej publikacji wydanej przez Oficynę Wydawniczą SGH. 

Termin przyjmowania zgłoszeń referatów i uczestnictwa w konferencji upływa 15 listopada 2010 roku a termin nadsyłania referatów 30 listopada 2010 roku


Źródło:  http://www.sgh.waw.pl/katedry/kr/konferencje/konferencja_2011/

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00