III Polski Kongres Genetyki


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo

     Komitet Organizacyjny III Polskiego Kongresu Genetyki, Polskie Towarzystwo Genetyczne i Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka mają zaszczyt zaprosić Państwa na Kongres, który odbędzie się w dniach 12-15 września w Lublinie.

     Genetyka jest jedną z najprężniej rozwijających się nauk biologicznych, której spektakularne osiągnięcia mają znaczenie nie tylko poznawcze, ale także aplikacyjne w wielu dziedzinach życia człowieka. Rozwój genetyki ma bezpośredni wpływ na nauki medyczne, diagnostykę chorób genetycznych, medycynę sądową i rozwój współczesnej biotechnologii. Kongres stanowi szerokie forum, na którym naukowcy, doktoranci i studenci zajmujący się genetyką człowieka, genetyką zwierząt, roślin i mikroorganizmów spotkają się, aby przedstawić swoje osiągnięcia i dyskutować nad najnowszymi problemami genetycznymi. Mamy nadzieję, że program naukowy Kongresu spełni Państwa oczekiwania, a spotkania zaowocują nowymi kontaktami naukowymi oraz inicjatywami wzajemnej, owocnej współpracy.

     Organizatorem Kongresu jest Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a współorganizatorami, Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Obrady będą odbywać się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego zlokalizowanym w Miasteczku Akademickim w centrum Lublina. Poza wspólnymi spotkaniami naukowymi oferujemy Państwu także możliwość zwiedzenia pięknych okolic Lublina, tj. Kozłówki i Kazimierza nad Wisłą.

     W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam na III Polski Kongres Genetyki w Lublinie.

 


Źródło:  http://www.pkg2010.umcs.lublin.pl/index.php?z=

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00