Przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki – szansa czy zagrożenie?


MINIONA -

Poznań

Ustawa o działalności leczniczej, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2011 r. w istotny sposób modyfikuje zasady funkcjonowania placówek medycznych a także znacząco wpływa na ustrój podmiotów prowadzących działalność leczniczą i na kształt i organizację polskiego systemu ochrony zdrowia.

Fundamentalną zmianą wprowadzoną przepisami nowej ustawy jest faktyczne przejęcie przez jednostki samorządu terytorialnego finansowej odpowiedzialności za podległe im zakłady opieki zdrowotnej. Mechanizm zaangażowania finansowego samorządu w działalność placówek medycznych powiązano ściśle z procedurą przekształcenia SP ZOZ w spółkę prawa handlowego. Ustawodawca przewidział system finansowych zachęt do przekształcenia, skierowany do jednostek samorządu, zakreślając w tej mierze stosunkowo krótki termin. Warunkiem skorzystania z ulg finansowych w zakresie zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych i jest komercjalizacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej do dnia 31 grudnia 2013.

Celem organizowanego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Marka Woźniaka seminarium „Przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki – szansa czy zagrożenie” ma być przybliżenie jego uczestnikom praktycznych aspektów nowej regulacji prawnej. Prelegenci przedstawią i skomentują nowe zasady funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, omówią krok po kroku procedurę przekształcania SP ZOZ w spółkę prawa handlowego, szczegółowe koncentrując się na zadaniach samorządu terytorialnego i dyrektora jednostki, wskażą na aspekty finansowe przekształcenia oraz na konsekwencje wynikające z przepisów prawa handlowego, upadłościowego oraz prawa pracy.

W ramach ustrojowych aspektów przekształceń swoje prelekcje wygłoszą Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Praktyczne aspekty funkcjonowania skomercjalizowanych placówek medycznych przybliżą prezesi szpitali-spółek w Rawiczu i w Jarocinie.

Pytania i zgłoszenia prosimy przesłać na adres mailowy: joanna.roszak@piszcz.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 18 listopada 2011

Koszt uczestnictwa: 150 zł + VAT.

W przypadku uczestnictwa więcej niż jednej osoby z jednej firmy albo instytucji koszt szkolenia wynosi 100 zł + VAT za osobę. Cena obejmuje koszt udziału, materiałów konferencyjnych, przerw kawowych i lunchu. Całkowity przychód ze szkolenia zostanie przekazany na cel charytatywny

 

 

 

 

 

 

 


Źródło:  http://www.piszcz.pl

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00