Podsumowanie projektu  „Zmienimy Twój Los”


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

31. marca o godzinie 9:30 w Hotelu Wileńskim w Olsztynie, odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Zmienimy Twój los – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu olsztyńskiego”. Projekt ten jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion. Konferencja odbędzie się z pod patronatem Wójta Gminy Świątki pana Janusza Sypiańskiego oraz Burmistrza Olsztynka pana Artura Zenona Wrochny.

Wśród zaproszonych gości są przedstawiciele Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Decydenci Jednostek Samorządów Terytorialnych, Skarbnicy oraz Sekretarze z województwa warmińsko-mazurskiego.

Nadrzędnym celem konferencji będzie m.in. podsumowanie dotychczasowych osiągnięć projektu „Zmienimy Twój los przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu olsztyńskiego”.

Nad prawidłowym przebiegiem spotkania czuwa Agencja Promocyjna Locco Event.

Wszystkich zainteresowanych szczegółami zapraszamy do kontaktu: promocja@egov.edu.pl

 

Materiał został nadesłany przez Agencję Promocyjną Locco Event.


Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00