Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Za progiem kultury popularnej”


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych na ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję naukową poświęconą  problemowi kultury popularnej. Konferencja ma na celu wielowymiarowe uchwycenie osobliwości kultury popularnej. Liczymy na udział w dyskusji przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.  Zależy nam, abyśmy dzięki bliższemu poznaniu odmiennych doświadczeń  i tradycji badawczych mogli lepiej zrozumieć społeczne znaczenie kultury popularnej z całą jej dynamizmem i złożonością.

 Zachęcamy do nadsyłania propozycji wystąpień mieszczących się w następujących zagadnieniach:

1.Postawy wobec kultury popularnej: kontestacja czy konformizm?
2.Nośniki kultury popularnej: emblematy, symbolika, język.
3.Historia jako inspiracja  dla kultury popularnej.
4.Medialne oblicze kultury popularnej.

 Przedstawione powyżej zagadnienia w żaden sposób nie ograniczają możliwej tematyki wystąpień. Zależy nam na jak najszerszym i najpełniejszym przedstawieniu tematu.


Źródło:  http://www.knss.uksw.edu.pl

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00