Zarządzanie wartością przedsiębiorstw - Strategie- Ryzyko- Finanse


MINIONA -

Dąbrowa Górnicza

 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Tauron Polska Energia S.A. zapraszają na konferencję naukową na temat:


Zarządzanie wartością przedsiębiorstw - Strategie- Ryzyko- Finanse

Dąbrowa Górnicza, dnia 19 kwietnia 2011r.


Konferencja jest pierwszą z cyklu konferencji promujących nowoczesne podejście do kreacji wartości przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Ma zapoczątkować cykliczne konferencje łączące dorobek teorii i praktyki tego aktualnego nurtu zarządzania.

Do członkostwa w Radzie Programowej Konferencji zaproszono następujące osoby:

-        Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki

-        Prof. dr hab. Andrzej Herman

-        Prof. dr hab. Jan Brzóska

-        Prof. dr hab. Barbara Woźniak-Sobczak

-        Prof. dr hab. Anna Francik

-        dr  Marek Jabłoński

Obszar tematyczny:

 1. Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstw
 2. Zarządzanie wartością przedsiębiorstw a procesy zarządzania ryzykiem
 3. Miary kreacji wartości przedsiębiorstw
 4. Analiza finansowa i zarządzanie finansami w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstw
 5. Zrównoważona karta wyników - Balanced Scorecard w procesie budowy wartości przedsiębiorstw
 6. Modele biznesu sprzyjające kreacji wartości
 7. Restrukturyzacja w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstw
 8. Społeczna odpowiedzialność biznesu w procesie budowy wartości przedsiębiorstw
 9. Kapitał w budowie wartości przedsiębiorstw
 10. Rola funduszy inwestycyjnych w budowie wartości przedsiębiorstw
 11. Zarządzanie kapitałem ludzkim w budowie wartości przedsiębiorstw

Ważne terminy:

 

10.04.2011 r.

Zgłoszenie udziału w konferencji wraz ze streszczeniami artykułów

15.04.2011 r.

Zgłoszenie udziału w konferencji dla osób uczestniczących bez artykułów

15.04.2011 r.

Ostateczny termin uregulowania opłaty konferencyjnej

15.04.2011 r.

Ostateczny termin nadsyłania tekstów referatów

19.04.2011 r.

Konferencja

 

Koszty udziału

340 zł - udział w konferencji wraz z publikacją artykułu (opłata obejmuje: udział
w konferencji, materiały konferencyjne, publikację w recenzowanym 
wydawnictwie, przerwę kawową, obiad)

200 zł -     publikacja artykułu bez uczestnictwa w konferencji

180 zł -     udział w konferencji bez publikacji artykułu

 

Wpłaty konferencyjne należy dokonywać na konto bankowe:

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza
64 1050 1272 1000 0008 0063 3554
z dopiskiem „Konferencja - Wartość przedsiębiorstwa"

 

Monografia

Wynikiem konferencji będzie recenzowana monografia naukowa pod tytułem „Zarządzanie wartością przedsiębiorstw - Strategie- Ryzyko- Finanse”

Informacje na temat konferencji:

www.wsb.edu.pl/zwp

mgr Agnieszka Piróg
e-mail: apirog@wsb.edu.pl lub kariera@wsb.edu.pl
tel./fax. +48 32 295 93 15
tel. kom. 509 103 580

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza 

Plan konferencji

 

10.30-11.00 –  Rejestracja uczestników

 

11.00-11.15 – Oficjalne otwarcie konferencji, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie
Górniczej prof. nadzw. dr Zdzisława – Dacko-Pikiewicz, Prezes Tauron S.A

 

11.15-12.15 – Prezentacje prelegentów

Temat: Modele biznesu a kreacja wartości przedsiębiorstw

1)      dr Marek Jabłoński - Geometria modelu biznesu a procesy kreacji wartości przedsiębiorstw, Wyższa szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej, Ottima plus Sp. z o.o.

 

2)      Piotr Łuba - wpływ modelu biznesowego na budowanie wartości przedsiębiorstwa ,PWC Sp. z o.o.

3)      dr Krzysztof Zamasz - Integracja modelu biznesowego
w pionowo zintegrowanej grupie energetycznej, Tauron S.A

4)      dr Adam Jabłoński - Model zrównoważonego biznesu organizacji odpowiedzialnej społecznie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Ottima plus Sp. z. o.o.

 

12.15-12.30 – Przerwa na kawę

 

12.30-13.15 – Prezentacje prelegentów

 

Temat: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstw.

1)      Szymon Urbanowicz - Rola procesu zarządzania Ryzykiem w budowaniu wartości przedsiębiorstwa - Deloitte Business Consulting

 

2)      Piotr Zawistowski - Zarządzanie Ryzykiem w grupie energetycznej zintegrowanej pionowo- Tauron S.A

3)      dr inż. Piotr Saługa - Zaawansowane metody określania wartości inwestycji rzeczowych - dr inż. Piotr Saługa, IGSMiE PAN

 

13.30-14.15 – Przerwa na lunch

 

14.15-15.15 – Prezentacje prelegentów

Temat: Nowoczesne metody zarządzania a wzrost wartości przedsiębiorstw

Prelegenci - wybrani autorzy publikacji naukowych.

 

15.15-17.00 – Sesje Panelowe prowadzone w trzech obszarach:

1. Modele biznesu sprzyjające kreacji wartości.

PWC Sp. z o.o., Przedstawiciele kadry (WSB); Krzysztof Zamasz, klient TAURON (x1)

2. Zarządzanie wartością przedsiębiorstw a procesy zarządzania ryzykiem.

Deloitte Sp.z o.o., Przedstawiciele kadry (WSB); Piotr Zawistowski, klient TAURON (x1)

3. Strategiczna Karta Wyników w budowie wartości przedsiębiorstw

Ottima plus Sp. z o.o., Przedstawiciele kadry (WSB); goście TAURON (x2)


Źródło:  http://http://www.wsb.edu.pl/index.php?idg=test

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00