IV Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego - Jakość w ochronie zdrowia wyzwaniem dla krajów nowej UE


MINIONA -

Warszawa

Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego, stał się już corocznym forum poważnej debaty nad kondycją zdrowotną Polaków oraz nad najistotniejszymi wyzwaniami, które kształtować będą politykę zdrowotną państwa i budować system zdrowia w Polsce. Forum, rekomendując nowe rozwiązania organizacyjne i ustawowe, opiera się zarówno o doświadczenie własne, jak i doświadczenia krajów obszaru Unii Europejskiej oraz innych.

 W Kongresie Zdrowia Publicznego oprócz wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki zdrowia publicznego z kraju i z zagranicy uczestniczą przedstawiciele administracji państwowej, przedstawiciele samorządów terytorialnych i gospodarczych, przedsiębiorcy, a także specjaliści od promocji zdrowia i mediów.

 Forum stało się już swoistą platformą wymiany poglądów oraz próbą znalezienia odpowiedzi na najtrudniejsze pytania: jaki jest stan budowy podstaw organizacyjnych instytucji zdrowia publicznego w Polsce oraz czy i jak realizowane są programy w zakresie zdrowia publicznego na szczeblu krajowym i regionalnym.

 Na szczególne podkreślenie zasługuje udział w tych spotkaniach przedstawicieli Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu oraz struktur zdrowia publicznego Unii Europejskiej.

 Przesłania Kongresu kierowane są w szczególności do przedstawicieli administracji rządowej i samorządów terytorialnych – jednostek, które w swojej bieżącej pracy realizują politykę zdrowia państwa w stosunku do jego obywateli.


Źródło:  http://www.zdrowiepubliczne2011.com

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00