II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa LECZENIE FIZYKALNE RAN


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Program: 10.00-10.30 rejestracja uczestników 10.30-10.40 rozpoczęcie obrad 10.40-11.10 Dr med. Jakub Taradaj, Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej SUM w Katowicach -
Leczenie fizykalne ran a zasady Evidenced Based Medicine (EBM) 11.10-11.40 Dr hab. med. Marek Kucharzewski, Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej SUM w Katowicach - Kompresjoterapia w leczeniu owrzodzeń żylnych goleni – wskazówki praktyczne i standaryzacja stopnia kompresji 11.40-12.10 Dr hab. med. Marek Kucharzewski, dr med. Jolanta Misztal – Knyra, Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej SUM w Katowicach - Zastosowanie opatrunku membranowego z jonami srebra w leczeniu przewlekłych owrzodzeń podudzi 12.10-12.40 Dr med. Wojciech Mikusek, Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej SUM w Katowicach - Zastosowanie żelu bogatopłytkowego w leczeniu owrzodzeń żylnych goleni 12.40-13.00 przerwa kawowa 13.00-13.30 Dr hab. med. Marcin Gabriel, Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń UM w Poznaniu - Terapia podciśnieniowa VAC w leczeniu ran 13.30-14.00 dr hab. med. Ewa Demczuk-Włodarczyk, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - Możliwości usprawniania ruchowego chorych ze stopą cukrzycową 14.00-14.30 Prof. dr hab. med. Józef Opara, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - Nowoczesne metody profilaktyki i leczenia zachowawczego odleżyn 14.30-15.00 Wykład specjalny: Prof. dr hab. med. Aleksander Sieroń „Wieloletnie doświadczenia własne Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu SUM w Katowicach w leczeniu fizykalnym ran” 15.00-15.15 podsumowanie obrad 15-15-16.00 lunch 16.00-17.00 spotkanie autorskie z prof. dr hab. med. Józefem Oparą
UCZESTNICY OTRZYMUJĄ PUNKTY EDUKACYJNE


Źródło:  http://www.elamed.pl/oferta/akademia-elamed/aktualne-szkolenia/96

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00