Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Obszar Ameryki Łacińskiej to od wielu lat teren ciągle niespokojny zarówno ze względu na przemiany społeczno-polityczne jak i ruchy o charakterze etnicznym, zachodzące wraz z rytmem rewolucji, konfliktów zbrojnych, powstawaniem i upadkiem reżimów, trudnymi narodzinami demokracji i zjawiskiem etnicznego „budzenia się” kontynentu.

Celem Konferencji jest prezentacja najnowszych badań dotyczących szeroko rozumianej problematyki ruchów społecznych i etnicznych na terenie państw Ameryki Łacińskiej. Zapraszamy do dyskusji na temat zjawisk zachodzących w sferze polityki i kultury, dyktowanych procesami zmian społecznych i stosunków etnokulturowych. Jakie oczekiwania i jakie zagrożenia się z nimi wiążą? Czy prowadzą jedynie do konfliktów zbrojnych, czy dają nadzieję na istnienie wielokulturowego, demokratycznego oblicza Ameryki? Czy są to ruchy o charakterze regionalnym czy może są częścią procesów globalnych?

Do udziału w Konferencji zapraszamy reprezentantów wszystkich ośrodków naukowych, których obszar badań wiąże się ze studiami z zakresu socjologii, antropologii kulturowej, etnologii, historii i politologii oraz wszystkich tych, których badania i zainteresowania wiążą się z problematyką konferencji.

Efektem końcowym konferencji będzie publikacja zbioru artykułów w tomie pokonferencyjnym, wydanym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Źródło:  http://www.iaisp.uj.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=807&Itemid=336

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00