XXXI Konferencja Szkoleniowa z Geometrii Analitycznej i Algebraicznej Zespolonej


MINIONA -

Łódź

Jest to kolejna, trzydziesta pierwsza konferencja z cyklu konferencji szkoleniowych organizowanych od 1980 roku. Konferencja ma charakter naukowo-szkoleniowy. Jej celem jest zapoznanie się z najnowszymi metodami i tematyką badań z zakresu geometrii analitycznej i algebraicznej zespolonej prowadzonych w różnych ośrodkach krajowych. Ponadto będą prezentowane najnowsze wyniki z tych dziedzin.

This is succeeding, the thirty first conference from the cycle of workshops which were organized since 1980. The conference has both instructing and scientific character. Its purpose is to present the newest methods and subjects in the complex analytic and algebraic geometry. Moreover, the latest results in these fields will be presented.


Źródło:  http://www.uni.lodz.pl/strefa/konferencje/konferencje,szczegoly,230

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00