Społeczne aspekty gospodarki rynkowej


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem konferencji jest dyskusja naukowa i wymiana poglądów na temat wszelkich aspektów dotyczących transformacji państwa dobrobytu wraz z jego gospodarką wolno rynkową w społeczeństwie dobrobytu.

Tematyka konferencji obejmuje między innymi  takie zagadnienia jak:

·         Ekonomia społeczna, społeczna odpowiedzialność, społeczna przedsiębiorczość oraz społeczna wartość dodana.

·         Jakość życia w świetle ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju a także jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i systemu edukacji.

·         Spójność społeczna, komunikacja społeczna, partnerstwo publiczno – prywatne oraz kapitał społeczny.

·         Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych oraz psychologiczne aspekty rynku.

·         Badania marketingowe i jego aspekty społeczne.


Źródło:  http://www.wns.ajd.czest.pl/konferencje/izm2011

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00