XXIV Letnia Szkoła Naukowa Metodologii Nauk Empirycznych


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencje pod nazwą Szkoły Metodologii Nauk Empirycznych są organizowane z myślą o pracownikach naukowych, pragnących pogłębić swą wiedzę metodologiczną, znajomość nowoczesnych metod, lepiej rozumieć struktury nauki i jej związki z praktyką, a także poznać zasady racjonalnego i metodologicznie poprawnego prowadzenia prac badawczych, przydatne w przygotowaniu prac doktorskich i habilitacyjnych.


Źródło:  http://wip.sggw.pl

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00