Konferencja naukowa


MINIONA -

Toruń

Celem konferencji jest spojrzenie na kapłaństwo w świetle tekstów zarówno Starego Testamentu, ukazujących naturę i zadania kapłanów w Biblii Izraela, jak i Nowego Testamentu, które pokazują charakter kapłaństwa w Kościele. Perspektywa biblijna zostanie poszerzona o wymiar duchowy oparty na rozumieniu i przeżywaniu kapłaństwa przez św. Jana Marię Vianneya, proboszcza z Ars, patrona Roku Kapłańskiego.


Źródło:  http://www.teologia.umk.pl

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00