Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innowacyjność we współczesnym zarządzaniu


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ zaprasza do udziału w konferencji naukowej poświęconej innowacyjności we współczesnym zarządzaniu.

Zaproszenie kierujemy do zainteresowanych ze wszystkich środowisk naukowych, zarówno osób prowadzących lub planujących badania, jak i realizujących zajęcia dydaktyczne w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu. Bardzo mile widziani będą przedstawiciele praktyki zarządzania organizacjami biznesowymi, publicznymi i obywatelskimi.

Głównym celem konferencji jest integracja środowiska naukowego, zwłaszcza zainteresowanych innowacyjnością w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, upowszechnienie najnowszych wyników badań, przyczynienie się do rozwoju tych kierunków w naukach o zarządzaniu, które są potrzebne w praktyce gospodarczej. Konferencja ma także cel edukacyjny, związany z upowszechnieniem metod i dobrych praktyk w zarządzaniu innowacjami.

Szczegółowe cele konferencji:

1. Poznanie stanu badań nad współczesnym zarządzaniem pod kątem innowacyjności koncepcji, metod i modeli oraz przeprowadzenie dyskusji naukowej dotyczącej w szczególności takich zagadnień, jak organizacyjne uwarunkowania innowacyjności, systemy zarządzania innowacjami, zarządzanie kreatywnością, budowanie kultury innowacyjności, procesy i metody innowacji organizacyjnych, innowatorzy zarządzania etc.
2. Podjęcie dyskusji nad praktycznym znaczeniem innowacyjnych instrumentów zarządzania we współczesnych organizacjach.
3. Podzielenie się doświadczeniami w prowadzeniu zajęć poświęconych innowacjom organizacyjnym i instrumentom ich wdrażania.


Źródło:  http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/konferencje/-/journal_content/56_INSTANCE_t2TT/10172/13

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00