Obrazy kultur świata - w języku, w sztuce, w mediach


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Współcześnie żyjemy coraz częściej na przecięciu wpływów różnych kultur. Ich lepsze poznanie staje się zatem warunkiem koniecznym dla zrozumienia własnej tożsamości. Jednocześnie rodzą się pytania o obrazy, na podstawie których tworzymy sobie wyobrażenia na temat kultur pozaeuropejskich. Zadaniem tej konferencji będzie przyjrzenie się różnym komunikatom (językowym, literackim, zawartym w sztukach plastycznych, w filmie, w mediach), które wykorzystują lub perezentują kultury inne niż zachodnia.


Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00