Seminarium POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM UZALEŻNIONYM Alkohol, narkotyki, dopalacze, leki i inne


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Patronat merytoryczny:
Prof. dr hab. med. Krystyn Sosada, Śląski Konsultant ds. Medycyny Ratunkowej

Program: 08.00-09.00 Rejestracja 09.00-09.15 Przywitanie uczestników
Prof. Krystyn Sosada, Śląski konsultant ds. medycyny ratunkowej 09.15-10.00 Rozpoznawanie uzależnień
Dr Bogusław Habrat, kierownik Zespołu Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
10.00-10.45 Różnicowanie objawów działania substancji uzależniających
Dr Bogusław Habrat, kierownik Zespołu Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
10.45-11.00 Przerwa na kawę 11.00-11.45 Postępowanie ratunkowe z pacjentem uzależnionym na miejscu zdarzenia i w transporcie
dr Magdalena Łukasik-Głębocka, ordynator Oddziału Toksykologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala im. Raszei w Poznaniu 11.45-12.30 Zasady leczenia ostrych zatruć substancjami uzależniającymi
dr Magdalena Łukasik-Głębocka, ordynator Oddziału Toksykologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala im. Raszei w Poznaniu 12.30-13.15  Odtrutki w praktyce ratownika medycznego
dr Magdalena Łukasik-Głębocka, ordynator Oddziału Toksykologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala im. Raszei w Poznaniu 13.15-14.00 Przerwa na lunch 14.00-14.45 Ostre zatrucia – konsultacje i pomoc. Regionalne Ośrodki Informacji Toksykologicznej
dr Magdalena Łukasik-Głębocka, ordynator Oddziału Toksykologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala im. Raszei w Poznaniu 14.45-15.30  Postępowanie ratunkowe z osobami uzależnionymi -  uwarunkowania prawne (przymus bezpośredni)
Dr Robert Netczuk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 15.30-16.00 Zasady współpracy Zespołów Ratownictwa Medycznego z policją i Państwową Strażą Pożarną, strażą miejską oraz szpitalnymi oddziałami ratunkowymi i izbami wytrzeźwień
Ireneusz Ryszkiel, dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki
Zdrowotnej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Seminarium adresowane jest przede wszystkim do ratowników medycznych oraz jednostek KSRG

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ PUNKTY EDUKACYJNE


Źródło:  http://www.elamed.pl/oferta/akademia-elamed/aktualne-szkolenia/95

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00