IV Sympozjum Religioznawcze Medytacja krajów Indii i Dalekiego Wschodu


MINIONA -

Kampus Dewajtis 5
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

                                         IV Sympozjum Religioznawcze

                              Medytacja krajów Indii i Dalekiego Wschodu

 

Koło Naukowe Religiologów UKSW

ma zaszczyt zaprosić do udziału w IV Sympozjum Religioznawczym pt. Medytacja krajów Indii i Dalekiego Wschodu, które odbędzie się dnia 16 stycznia 2014 r.  Tegoroczna edycja Sympozjum swoją tematyką obejmowała będzie zagadnienia związane m.in. z:

medytacją w ujęciu buddyzmu

medytacją w ujęciu hinduizmu

medytacją w ujęciu taoizmu

rodzajami i sposobami uprawniania jogi

recepcją azjatyckich technik medytacyjnych na Zachodzie

Osoby pragnące wystąpić w charakterze prelegentów prosimy o przesłanie danych osobowych (imię, nazwisko, tytuł zawodowy/naukowy, ośrodek akademicki) oraz abstraktu (do 1000 znaków; wraz z min. 3 pozycjami bibliograficznymi) do dnia 30 grudnia 2013 r. na adres: kolo.religiologia@gmail.com

 

Komitet Naukowy:

ks. prof. UKSW dr hab. Leonard Fic

ks. dr hab. Wojciech Kluj

dr Aldona Piwko

 

Komitet Organizacyjny:

mgr Patrycja Staniszewska

mgr Elżbieta Jaroś

Joanna Górska


Źródło:  https://www.facebook.com/pages/Ko%C5%82o-Naukowe-Religiolog%C3%B3w-UKSW/536890216326492

Aktualizacja:  2013-12-27