Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych


MINIONA -

Katowice

Zaproszenie do udziału w Konferencji było skierowane przede wszystkim do bibliotekarzy z Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych. Zachęcano bibliotekarzy z tych Instytucji do wygłoszenia referatów (lub komunikatów), poruszających problematykę specyficzną dla tej grupy bibliotek, a dotyczącą m.in.: stosowania prawa autorskiego, udostępniania prac magisterskich i doktorskich, opracowania i przechowywania nagrań archiwalnych, komputeryzacji procesów bibliotecznych, digitalizacji, wykorzystania bibliotek wirtualnych i baz danych.
W Konferencji wzięli udział również bibliotekarze muzyczni z innych typów bibliotek.


Źródło:  http://www.am.katowice.pl/?a=biblioteka_aktualnosci_show&id_item=2425

Aktualizacja:  2012-01-19 00:00:00