Polska literatura wysoka i popularna lat 1864-1918. Dialogi i inspiracje.


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

 

1. Wielkie pytania epoki w ujęciu literatury popularnej i wysokoartystycznej - perspektywa komparatystyczna.

2. Zabawa w literaturę popularną czy zabawa literaturą popularną? powieść popularna w dorobku polskich twórców literatury wysokoartystycznej.

3. Inspiracje, adaptacje, parafrazy... Polska literatura popularna 1864-1918 wobec literatury wysokoartystycznej.

4. Polska literatura popularna: problemy genologiczne (literatura popularna a pojęcia: literatura masowa, drugorzędna, trzeciorzędna, literatura brukowa, literatura dla ludu; gatunki dziewiętnastowieczne, ich geneza i dwudziestowieczna ewolucja; czy w przypadku dziewiętnastowiecznej literatury można mówić o ustalonych schematach powieści popularnej?).

5. Modernizm łatwy i trudny: modernizm i formacja modernistyczna w ujęciu literatury popularnej wobec ujęć literatury wysokoartystycznej.

6. Polska literatura popularna w obiegu czytelniczym.

7. Zagraniczne wzorce polskiej literatury popularnej.

8. Obecność obcej literatury popularnej na ziemiach polskich.

9. Krytyka literacka wobec dziewiętnastowiecznej literatury popularnej.

 


Źródło:  http://literaturawysokaipopularna.eu.interia.pl/index.html

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00