KONFERENCJE MINIONE w 2013 r.

11 marca 2013 Poznań

Adolescencja i wczesna dorosłość

13 marca 2013 Częstochowa

Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu

13 marca 2013 Olsztyn

Konsument w świecie reklamy

13 marca 2013 Gdańsk

Nowe trendy w turystyce

14 marca 2013 Toruń

I Kopernikańskie Dni Logistyki