ARCHIWUMMINIONE KONFERENCJE POŚWIĘCONE GÓRNICTWU I GEOLOGII INŻ. W 2010 r.