ARCHIWUMMINIONE KONFERENCJE POLITOLOGICZNE W 2010 r.

13 czerwca 2010 Kraków

Państwo, gospodarka, społeczeństwo

18 października 2010 Warszawa

„Rosja w Europie, Europa w Rosji”

21 grudnia 2010 Włocławek

Tożsamości zbiorowe w dobie globalizacji