RELACJA Z KONFERENCJI
II Ogólnopolska Konferencja POLITIMI - Media w XXI Wieku


-

Lublin

W Konferencji na Wydziale Politologii UMCS wzięło udział 35 osób z 8 ośrodków akademickich. Relacja z Konferencji dostępna jest na profilu Politologicznego Koła Naukowego UMCS na facebooku. Pragniemy ogłosić iż Komitet Naukowy przyznał Nagrodę Główną II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "POLITIMI - Media w XXI wieku" Panu Dominikowi Puchale (Uniwersytet Warszawski) za referat pt. "Relacjonowanie zgromadzeń publicznych przez media w Polsce: antyfaszyzm wobec liberalnego symetryzmu". W poszczególnych panelach wyróżniono także następujące prace:

mgr Łucja Cyranek (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) za referat "Obraz osoby chorującej psychicznie w mediach"

Kamila Piecuch, Patrycja Oleś (Uniwersytet Rzeszowski) za referat "Media w życiu społecznym"

mgr Edwin Olczak (Uniwersytet Łódzki) za referat "Fake news, czyli o granicach wolności słowa"

Sylwia Traciak, Natalia Wodzisz (Uniwersytet Rzeszowski) za referat "Zagrożenia bezpieczeństwa w Internecie, wynikające z dużej aktywności młodych ludzi w tym medium, rozpatrywane w kontekście mowy nienawiści"

mgr Jacek Czerwiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) za referat "Twitter, jako narzędzie polityczne - analiza kognitywna"

Marlena Stradomska, Tomasz Słapczyński (Uniwersytet Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie) za referat "Popularyzacja kryminologii i kryminalistyki w mediach"

mgr Paulina Krawczyk (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie) za referat "Symbioza współczesnych mediów z terroryzmem"

Maria Ćwir (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie) za referat "Media jako budulec świadomości ludzkiej o życiu w krajach trzeciego świata"

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Konferencji. Zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Politologiczne Koło Naukowe UMCS.