RELACJA Z KONFERENCJI
I Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna


-

Poznań

I Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna pt. „Rodzicielstwo w ujęciu interdyscyplinarnym” odbyła się w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu w dniach 15-16 maja 2019r.

W konferencji wzięli udział naukowcy i praktycy reprezentujący różne dziedziny i dyscypliny związane z rodzicielstwem (psychologia, pedagogika, prawo, socjologia, antropologia, literaturoznawstwo, medycyna). Konferencja, podczas której odbyły się 14 sesje tematyczne (ponad 70 referatów i 4 wykłady), była sposobnością do wymiany wielostronnych doświadczeń z zakresu parentologii, którą organizatorzy traktują jako nową dziedzinę nauki zajmującą się rodzicielstwem. Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka. Patronat nad konferencją objęły również: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Polskie Stowarzyzenie Studentów i Absolwentów Psychologii, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Mamania oraz Życie Uniwersyteckie.

Następna edycja konferencji za dwa lata.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia i zapoznania się ze streszczeniami wystąpień wykładowców i prelegentów: http://parent-konferencja.home.amu.edu.pl/

W imieniu organizatorów, 

dr hab. Lucyna Bakiera, prof. UAM

Przewodnicząca Komitetów Naukowego i Organizacyjnego