RELACJA Z KONFERENCJI
III Ogólnopolski Konkurs Opieki Farmaceutycznej „Gastroenterologia w praktyce zawodowej farmaceuty”


-

Lublin

Ogólnopolski Konkurs Opieki Farmaceutycznej jest szczególnie ważnym wydarzeniem dla Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji. To właśnie z myślą o nim ponad 120 studentów z całej Polski zjechało do Lublina w dniach 29-31 marca, aby pogłębić swoją wiedzę oraz usystematyzować nabyte wiadomości. Co więcej, w części konferencyjnej zatytułowanej:  „Bezpieczna farmakoterapia schorzeń układu pokarmowego” uczestniczyło 75 wolnych słuchaczy, którzy podzielali idee opieki farmaceutycznej.

Część naukowa nie mogłaby odbyć się bez prelekcji wygłoszonych przez farmaceutów i lekarzy. Wykład przedstawiony przez dr n. farm. Agnieszkę Kowalczyk pokazał słuchaczom, jak ważną rolę pełni farmaceuta w leczeniu chorób układu pokarmowego. Dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz zwróciła szczególną uwagę na oś jelita-mikrobiota-mózg w zrozumieniu i terapii depresji. Całość uzupełniła prelekcja mgr farm. Anny Wyrwas, która przybliżyła najczęściej spotykane interakcje leków gastroenterologicznych w praktyce zawodowej farmaceuty. Było to niezwykle ważne, aby odnieść teorię i założenia do konkretnych przypadków i sytuacji. Cenną wiedzę przekazał również mgr farm. Konrad Tuszyński, ucząc weryfikowania źródeł informacji, a partner wydarzenia Gedeon Richter zachęcił ambitnych studentów do uczestnictwa w projekcie: "Recepta na Sukces - zostań liderem farmacji".

Najważniejszym punktem całego wydarzenia był Konkurs Opieki Farmaceutycznej, gdzie przyszli magistrzy farmacji, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności, musieli przeanalizować problemy lekowe, jak również wykryć istotne interakcje farmakologiczne. Ich zmagania oceniła starannie dobrana Komisja Konkursowa, która stwierdziła, że para studentek z Krakowa najlepiej sprostała temu zadaniu. Agnieszka Kaczkowska oraz Justyna Srebro ze wszystkich uczestników wykazały się największą wiedzą oraz okazały odpowiednią postawę i profesjonalizm. Konkurs idealnie przedstawił, jak kompleksowe i odpowiedzialne leczenie buduje ideę opieki farmaceutycznej.

Równolegle odbył się Ogólnopolski Konkurs Receptury Aptecznej, którego głównym celem było doskonalenie umiejętności przygotowywania leku recepturowego. Uczestniczyła w nim ósemka studentów z całej Polski, która rywalizowała pod względem wiedzy, dokładności i staranności. Chociaż większość leków w aptece jest dostępna w postaci preparatów gotowych, nie wolno zapomnieć, że istnieją równie ważne leki wykonywane bezpośrednio przez farmaceutę. Ich obecność pozwala na lepsze dostosowanie postaci oraz formy leku do potrzeb pacjenta, a co za tym idzie - zwiększa skuteczność terapii oraz komfort chorego. Najlepiej wyzwaniom Konkursu sprostała Izabela Budzyńska z Lublina, która wykonała lek zgodnie z zasadami „Lege artis” oraz wykazała się ogromnym zasobem wiedzy w teście teoretycznym.

Panel edukacyjny uzupełniły różnorodne warsztaty, które swoją tematyką obejmowały szeroki wachlarz zagadnień. Dzięki nim studenci mogli dowiedzieć się między innymi: na czym polega apiterapia, jak wyglądają badania prowadzone w Ośrodku Medycyny Doświadczalnej, czym są kosmeceutyki wolnorodnikowe, jak zostać biegłym sądowy oraz w jaki sposób należy prowadzić suplementację w chorobie Hashimoto.

Całe wydarzenie zakończył uroczysty bankiet podczas którego wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Była to doskonała okazja do integracji środowiska farmaceutycznego oraz zawiązania przyjaźni. Uczestnicy zjazdu wrócili do domów bogatsi nie tylko o nowe informacje, ale również o wspomnienia z udanego weekendu pełnego pozytywnych emocji.