RELACJA Z KONFERENCJI
Czy recykling odpadów opakowaniowych może być opłacalny dla MŚP?


-

Katowice

„Czy recykling odpadów opakowaniowych może być opłacalny dla MŚP?” to temat ósmych warsztatów EREK - Europejskiego Centrum Wiedzy na temat Wydajności Zasobów, które odbyły się 26 marca 2019 r. w Katowicach. Wydarzenie w ramach EU Industry Days 2019 zostało zorganizowane przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych we współpracy z Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Cele warsztatów były dwojakie. Z jednej strony miały na celu przedstawienie kluczowych problemów MŚP zaangażowanych w gospodarkę odpadami opakowaniowymi, starających się podnieść efektywność wykorzystania zasobów. Z drugiej strony, celem warsztatów było przyjrzenie się całemu systemowi gospodarki odpadami, pod kątem analizy ekonomicznej, rentowności technicznej, czynników rynkowych oraz obecnych i przyszłych unijnych i polskich wymogów prawnych. W warsztatach wzięło udział 54 uczestników, głównie z firm zajmujących się zbieraniem, sortowaniem i przetwarzaniem odpadów opakowaniowych, dostawców technologii i organizacji branżowych.

Uczestnicy wzięli udział w sesjach dotyczących napędzania gospodarki o obiegu zamkniętym oraz realnych sposobów wdrażania efektywnego wykorzystania zasobów. Przedstawiono opinie i zalecenia firm oraz kolejne wyzwania przed którymi staną MŚP. Uczestnicy aktywnie brali udział w dyskusjach, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem jako interesariusze sektora publicznego i prywatnego.

Warsztaty stanowiły forum do dyskusji i wymiany doświadczeń dotyczących pokonywania wyzwań związanych z bieżącą działalnością biznesową i przyszłymi możliwościami rozwoju przedsiębiorstw zaangażowanych w gospodarkę odpadami opakowaniowymi w Polsce w kontekście ambitnych celów określonych w obecnych i nowych regulacjach prawnych, stale zmieniających się warunkach rynkowych i zapotrzebowania na zwiększenie jakości i ilości surowców wtórnych.

Prezentacje przedstawiane podczas warsztatów dostępne są pod adresem: https://www.resourceefficient.eu/en/erek-workshop/making-recycling-packaging-waste-profitable-business-smes

Więcej informacji oraz galeria: https://ietu.pl/warsztaty-czy-recykling-odpadow-opakowaniowych-moze-byc-oplacalny-dla-msp-relacja/