RELACJA Z KONFERENCJI
I Ogólnopolska Konferencja Studencka "PsychoNova"


-

Toruń

Sprawozdanie z przebiegu I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej "PsychoNova"

I Ogólnopolska Konferencja Studencka "PsychoNova" odbyła się 19 października 2019r. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizatorem wydarzenia było Studenckie Koło Naukowe Psychologii UMK Animus w Toruniu oraz Studenckie Koło Naukowe Columba.

W wydarzeniu wzięli udział studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz praktycy psychologii i nauk pokrewnych reprezentujący ośrodki naukowe i badawcze z całego kraju. Przedmiotem zainteresowania uczestników były m.in. wpływ twórczości na redukcję lęku przed śmiercią, wiązek między rodzajem motywacji do nauki a uzależnieniem od uczenia się czy związki postaw wobec śmierci z funkcjonowaniem emocjonalnym u strażaków.

Konferencję zainaugurował wykład dr hab. Macieja Trojana, prof. UMK pt. "Koniec Psychologii". W trakcie wystąpienia słuchacze mogli pogłębić swoją wiedzę z zakresu ewolucji oraz rozwoju nauki i techniki. Została także zaprezentowana rola i wyzwania dla współczesnej psychologii i jej praktyków w skutecznej popularyzacji wiedzy i zachowań mających na celu ochronę i odbudowę środowiska wyniszczonego działaniem człowieka.

Po tym wystąpieniu rozpoczęła się I sesja referatowa, podczas której wynikami swoich badań mogła podzielić się piątka studentów stawiających pierwsze kroki w świecie nauki. W trakcie tej części wystąpił m.in. Arkadiusz Wesołowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który zaprezentował referat pt. "Uwarunkowania włączania profilu na Facebooku w struktury Ja".

Następnie przyszedł czas na sesję plakatową połączoną z przerwą kawową. W jej trakcie kilkunastu studentów, którzy lepiej czują się w wystąpieniach przed mniejszą publiką, mogło w formie plakatu zaprezentować wyniki przeprowadzonych badań. W ten sposób uczestnicy Konferencji mogli zapoznać się z pracą m.in. mgr Magdaleny Szmytke traktującą o nowoczesnych technikach ruchowych i ich wpływie na zdolności poznawcze u tancerzy.

Po sesji posterowej głos zabrał Wice-prezes Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego - dr hab. Robert Kuba Filipkowski. Przedstawił on pokrótce wyniki prowadzonych przez siebie badań dotyczących komunikacji ultradźwiękowej u szczurów a także zaprezentował uczestnikom konferencji sylwetkę Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i zachęcił do wstąpienia w jego szeregi.

Po tej części miało miejsce wystąpienie drugiego z zaproszonych do udziału w wydarzeniu ekspertów. dr Krystyna Rymarczyk ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej zaprezentowała wykład pt. "Neuronalne podłoże reakcji mimicznych". Pani doktor podsumowała efekty wieloletnich autorskich badań, podczas których wykazano, że emocjonalne reakcje mimiczne nie są wynikiem wyłącznie ruchowego naśladowania, lecz także afektywnego odwzorowania.

II sesję referatową zainaugurowała studentka psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Natalia Sobolewska, której wystąpienie zostało zatytułowane "Skuteczność treningu poznawczo-ruchowego z wykorzystaniem komputerowej gry matematycznej u dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym". Następnie przyszła kolej na wystąpienia czterech kolejnych prelegentów.

Po przerwie obiadowej głos zabrał ostatni z zaproszonych gości - dr hab. Tomasz Besta, prof. UG. Podczas wykładu zatytułowanego "Kto i kiedy angażuje się w działania zbiorowe? Rola pozytywnych doświadczeń grupowych oraz cech osobowości" podzielił się on z uczestnikami Konferencji wynikami wieloetapowych badań, których podjął się w celu opracowania charakterystyki osób angażujących się w różnego rodzaju marsze, prostesty, pikiety itp.

Następnie miała miejsce ostatnia już studencka sesja referatowa. W jej trakcie uczestnicy mogli wysłuchać m.in. wystąpienia Bartłomieja Nowaka z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, który podzielił się z uczestnikami Konferencji wynikami badań podczas referatu pt. "Polska podatność na bzdury"

Podczas Konferencji wystąpienia wszystkich prelegentów zostały poddane ocenie powołanego do tego celu Komitetu Naukowego w celu rozstrzygnięcia konkursów na najlepszy referat każdej z trzech sesji oraz na dwa najlepsze plakaty zaprezentowane w sesji posterowej. Każdy z laureatów otrzymał nagrodę w postaci książki z zakresu psychologii podarowanej organizatorom przez Polskie Wydawnictwo Naukowe.

 

Decyzją Komitetu Naukowego w składzie: dr hab. prof. Maria Lewicka, dr Małgorzata Gut oraz Marta Szymańska (koordynator ds. organizacji konferencji) wyróżniono następujące wystąpienia:

    I sesja referatowa - Piotr Grajewski; Uniwersytet Warszawski - "Gaming disorder – czy granie w gry stało się chorobą? Niekorzystne doświadczenia w dzieciństwie, dysocjacja i lękowy styl więzi jako predyktory zaburzenia gamingowego"

    II sesja referatowa -Paweł Ciesielski; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - "Badanie sytuacji poznawania rodziców partnera związku intymnego przez młodych dorosłych – doniesienia wstępne"

    III sesja referatowa - Mateusz Strzałkowski; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - "Nie każda zmiana jest dobra, a z pewnością nie każda zmiana jest akceptowana, czyli akceptacja zmian w miejscach znaczących i jej relacje z przywiązaniem do miejsca"

Decyzją komitetu Naukowego w składzie: dr Judyta Gulatowska, dr Tomasz

Jarmakowski-Kostrzanowski nagrody za przygotowane i zaprezentowane postery otrzymali:

    Bartosz Fiedler, dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK, dr Judyta Gulatowska i Filip Krasnomowiec; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - "Czy psy rozpoznają i unikają egoistów?"

    mgr Magdalena Szmytke(1) i Tomasz Ciesielski(2); (1)Uniwersytet Warszawski, (2) Uniwersytet Łódzki - "Nowoczesne techniki ruchowe a zdolności poznawcze u tancerzy"

W trakcie całego wydarzenia uczestnicy mieli także okazję do zakupu książek z zakresu psychologii na stanowisku przygotowanym przez PWN ze specjalnym rabatem. Również inny z patronów - portal Psychopraca.net oddelegował swojego przedstawiciela, który oferował wiele ciekawych "psychologicznych" gadżetów takich, jak np. kubki, czy notesy.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji "PsychoNova" pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom konferencji. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni tak dużym zainteresowaniem i licznym przybyciem prelegentów z całego kraju. Dziękujemy także Komitetowi Naukowemu za nieocenione wsparcie intelektualne, a także Patronom, Sponsorom oraz przedstawicielom mediów, którzy przysłużyli się do sukcesu tego wydarzenia.