RELACJA Z KONFERENCJI
„Znaczenie mediacji rówieśniczej w wychowaniu dzieci i młodzieży – aspekty teoretyczne i praktyczne”


-

Warszawa

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji w dniu 17 października 2019 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Znaczenie mediacji rówieśniczej w wychowaniu dzieci i młodzieży – aspekty teoretyczne i praktyczne”. Wydarzenie zorganizowała Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z sędzią w stanie spocz. Anną Marią Wesołowską. Honorowy Patronat nad konferencją objął Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar.

Podczas konferencji swoje wystąpienia wygłosili:
• Andrzej Stefański – Dyrektor, Główny Koordynator ds. Społecznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich;
• Anna Maria Wesołowska – sędzia w stanie spoczynku;
• Dorota Zawadzka – psycholog rozwojowy i niezależny ekspert;
• Izabela Buszewicz – Prezes Świętokrzyskiego Centrum Mediacji;
• Dorota Whitten – koordynatorka Edukacji Pokoju, mediator, socjolog;
• Joanna Wajda – trener Edukacji Pokoju.

Otwarcie konferencji zostało uświetnione przez wystąpienie Andrzeja Stefańskiego – Dyrektora, Głównego Koordynatora ds. Społecznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Następnie sędzia w st. spocz. Anna Maria Wesołowska wprowadziła uczestników do tematu mediacji rówieśniczych oraz rozpoczęła prelekcje w pierwszej sesji tematycznej. Podczas niej Dorota Zawadzka omówiła zagadnienia związane z rolą relacji pomiędzy uczniami a nauczycielami, autorytetu rówieśniczego, szkolnej partycypacji oraz samorządu szkolnego jako czynnika kształtującego postawy obywatelskie. Natomiast Izabela Buszewicz podkreśliła ogromne znaczenie komunikacji i umiejętności słuchania w procesie rozwiązywania konfliktów wśród najmłodszych.

W trakcie drugiego panelu tematycznego odbyły się warsztaty poprowadzone przez przedstawicielki Fundacji Dom Pokoju: Dorotę Whitten oraz Joannę Wajdę. Podzieliły się one z uczestnikami własnymi doświadczeniami, jak w codziennej praktyce wykorzystywać mediacje jako realne narzędzie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów. W trakcie drugiego panelu tematycznego sędzia w st. spocz. Anna Maria Wesołowska podkreśliła ogromne znaczenie edukacji prawnej w świetle współczesnych zagrożeń, rolę rodziców, szkoły oraz służb pomocowych w budowaniu bezpiecznego otoczenia dziecka i kreowania świata wartości i stawiania granic.

W wydarzeniu uczestniczyło 150 osób. W szczególności byli to przedstawiciele oświaty, kuratoriów, instytucji wsparcia dziecka i rodziny oraz kuratorzy, mediatorzy, a także psychologowie.

Serdecznie dziękujemy naszym patronom medialnym: Wydawnictwu C.H. Beck, Magazynowi psychologicznemu „Charaktery” oraz Wydawnictwu Od.Nowa za zaangażowanie i pomoc w rozpropagowaniu konferencji.

Pełne podsumowanie konferencji, wraz z galerią oraz relacją wideo, znajduje się pod linkiem: https://ppbw.pl/podsumowanie-konferencji-pt-znaczenie-mediacji-rowiesniczej-w-wychowaniu-dzieci-i-mlodziezy-aspekty-teoretyczne-i-praktyczne/