RELACJA Z KONFERENCJI
IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017


-

Lublin

W dniach 18-19 marca 2017 r. w Lublinie odbyła się IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL pod hasłem „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. Wydarzenie zorganizowane przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, odbyło się na Wydziale Humanistycznym UMCS oraz sąsiednich budynkach Uniwersytetu. W obradach wzięło udział ponad 650 uczestników z całej Polski, reprezentujących wiele dziedzin nauki.

Konferencję uroczyście otworzył Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS. Witając uczestników, zaznaczył, że konferencja jest doskonałą okazją do integracji specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki oraz podkreślił znaczenie interdyscyplinarności i poszukiwania nowych wyzwań badawczych w rozwoju młodych naukowców.

Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS z Zakładu Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej UMCS. W wykładzie pt. “Cyfrowe Życie” przedstawił rolę i wpływ mediów we współczesnej rzeczywistości, a także poruszył niezwykle ważny i trudny temat, jakim staje się informacja dostarczana i otrzymywana przy użyciu technologii z zakresu biotechnologii, bioinżynierii czy też neurobiologii. Słuchacze podjęli refleksję nad wykorzystaniem urządzeń bezpośrednio programujących, sterujących jak i odczytujących informacje z układów nerwowych niższych organizmów żywych, jak i tych pozwalających na kontrolę nad mózgiem zwierząt człekokształtnych, a być może również i ludzi.

Drugi wykład plenarny pt. “Eksploracja Marsa – wyzwania i rozwiązania” wygłosił mgr inż. Marcin Maciejewski, pomysłodawca i koordynator, odnoszącego sukcesy w dziedzinie robotyki, projektu ORION. W trakcie wystąpienia tłumaczył, jakie są największe wyzwania, w obliczu których przyjdzie nam stanąć podczas prób eksploracji czerwonej planety oraz zaprezentował model robota mobilnego, opracowany przez jego zespół. Prowadzący podkreślił, że możliwości łazika marsjańskiego są niezbędne do zdalnej eksploracji i prowadzenia badań naukowych.
Po zakończeniu pierwszej sesji obrad plenarnych przyszedł czas na wystąpienia uczestników. Ten punkt programu został podzielony na kilkanaście paneli w zależności od zakresu tematycznego prac m. in. zakres nauk medycznych, zakres politologii i społeczeństwa, zakres prawa, zakres nauk inżynieryjnych i wiele innych. Każdy miłośnik nauki mógł znaleźć w bogatej ofercie bloków tematycznych coś dla siebie. Podobny podział został zastosowany w sesji posterowej, która miała miejsce po wystąpieniach ustnych. Młodzi naukowcy zaprezentowali ponad setkę posterów, które stanowiły graficzne przedstawienie wyników ich zainteresowań naukowych.

Po przerwie obiadowej, aby wysłuchać wystąpienia, na które wszyscy czekali. Z wykładem pt. “Transdyscyplinarność: koszty i zyski” wystąpiła Prof. Barbara Czarniawska wybitna uczona, współtwórczyni konstrukcjonizmu społecznego, członkini Szwedzkiej Akademii Nauk, wielokrotnie wyróżniana doktoratami honoris causa, a obecnie związana z Uniwersytetem w Goteborgu (Szwecja). W swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie transdyscyplinarności dla postępu nauki. Cytując Panią Profesor: “Mieszać należy jak najwięcej. Nie jest dobrze, kiedy wiedza jest pakowana w oddzielne szufladki zamykane na klucz”. Wyczekiwana prelekcja spełniła pokładane w niej oczekiwania. Pani Profesor bez ogródek obnażyła patologie systemu nauki na świecie oraz wskazała jego ukryte możliwości oraz ograniczenia, jakie nakłada on na naukowców.

Wystąpienia uczestników w panelach tematycznych trwały do późnych godzin popołudniowych. Natomiast od 22 organizatorzy zaplanowali spotkanie integracyjne, na który wspólnie bawili się naukowcy z całego kraju.
Niedziela, drugi dzień obrad, wypełniona była dziesiątkami interesujących prelekcji uczestników, podzielonymi analogicznie jak dnia poprzedniego na kilkanaście bloków tematycznych. Odbyła się również druga sesja posterowa.
Kiedy wszystkie prelekcje i sesja posterowa dobiegła końca wręczone zostały nagrody za najlepsze w danym bloku tematycznym wystąpienia ustne i postery naukowe. Wyróżnione zostało 35 prac. Lista laureatów znajduje się na stronie internetowej wydarzenia.

Obrady prowadzone w interdyscyplinarnym gronie pozwoliły rzucić nowe światło na omawiane zagadnienia. Zgodnie z intencją organizatorów, wiedza nabyta przez uczestników, oraz nawiązane podczas Konferencji kontakty, przyczyni się do zwiększenia innowacyjności i użyteczności prowadzonych działań. Pielęgnowana od wielu lat inicjatywa, przynosi oczekiwane rezultaty, zaś Konferencja TYGIEL stała się niewątpliwie jednym z największych paneli wiedzy w Polsce.