RELACJA Z KONFERENCJI
Konferencja Naukowa 90 lat Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, PTM wczoraj – dziś – jutro


-

Kraków

W dniach 22 – 23 września 2017 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się Konferencja Naukowa „PTM wczoraj – dziś – jutro”, której organizatorem było Polskie Towarzystwo Mikrobiologów oraz Uniwersytet Jagielloński; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Katedra Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego. Konferencja została zorganizowana z okazji przypadającej w tym roku 90-tej rocznicy powołania Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 160-lecia urodzin Profesora Odona Bujwida - Ojca mikrobiologii polskiej i twórcy Katedry Higieny na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także z okazji 130. rocznicy wygłoszenia przez Profesora na Uniwersytecie Jagiellońskim słynnych „Pięciu odczytów o Bakteryach” uznanych za pierwszy wykład z mikrobiologii i opublikowanych jako pierwszy polski podręcznik mikrobiologii.

Tematyka naukowa Konferencji, wraz z częścią poświęconą historii polskiej mikrobiologii oraz upamiętnieniu działalności i zasług Prof. Odona Bujwida, dała możliwość zaprezentowania współczesnych osiągnięć z różnych dyscyplin mikrobiologii. Odbyły się sesje wykładowe, na które zaproszeni zostali wybitni polscy naukowcy reprezentujący mikrobiologię lekarską, weterynaryjną, przemysłową, żywności i środowiska. Wyniki badań naukowych były również prezentowane w trakcie sesji plakatowych, na których przedstawiono 148 prac doświadczalnych. Konferencja była także okazją do zaprezentowania działalności i historii 14 terenowych oddziałów PTM. Materiały konferencyjne opublikowano w formie książki. Zakończenie konferencji uświetnił koncert zespołu ,,Wyspa Kraków” z udziałem wokalistki Pani Jagi Wrońskiej.